Nemzedékeken Át Alapítvány

Tevékenységeink

Ugyan van közös nevezője a három fő tevékenységnek, mégis mindhárom nagyon sokban el is tér egymástól.

Egyenként is rendkívül összetett, sokrétű, összefüggően felépített képzésről, és egyéb tevékenységekről van szó. Részletes képzési és egyéb programjainkkal kapcsolatban e-mailben adunk részletes felvilágosítást, illetve a facebook oldalunkon (facebook.com/nemzedekekenat) tud tájékozódni.  

Küldetésünket komolyan vesszük, és igyekszünk mindenkire odafigyelni – sokakkal együttműködve.

Részlet az egyik projektünkből:

  • A bántalmazott és életet veszélyeztető helyzetben élők felkutatása (háziorvosok, védőnők, óvónők, pedagógusok, családsegítők, szociális és gyámügyi osztályokon dolgozók, stb bevonásával).
  • A bántalmazottak a bántalmazó környezetből történő „kimentésük”, költözésük megszervezése és lebonyolítása rendőrségi kísérettel.
  • Állandó rendőri vagy polgárőri védelem.
  • Biztonságos, kamerázott, kőfallal védett, zárt udvar, ház, menedékhely (szállás) és az élethez szükséges körülmények és feltételek biztosítása (étkeztetés, ruházkodás, stb).
  • 18 év alatti gyermekek számára óvodai, iskolai integrálás, ellátás, továbbtanulásban vagy álláskeresésben segítségnyújtás.
  • Teljeskörű mentális és fizikális rehabilitáció (képzések, egyéni és közösségi foglalkozások, egyéni és közösségi terápiák, jogi és egyéb tudnivalók, információk átadása)
  • A bántalmazottak rehabilitációja végén állás-keresésben vagy vállalkozás indításában mindennemű segítség, ehhez kapcsolódó képzések lebonyolítása.
  • Életkezdés mindennemű támogatása, útnak indítás.
  • Utógondozás.