Nemzedékeken Át Alapítvány

Küldetésünk

Konkrétan:

A most és a jövő között a gyermekeink a híd, és a mi feladatunk és felelősségünk feladni rájuk azt a hátizsákot, amely az élet-és jövőképesség kompetenciáit tartalmazza. Mert miközben átmennek a hídon, a világ változik. És nekik nem csak túlélni kell, hanem a változásokat kezelni úgy, hogy gazdagítani tudják környezetüket, közösségüket.
2021 alapkompetenciája:

a JÖVŐKÉPESSÉG, amelynek a része kilenc kompetencia:
DIGITÁLIS, INNOVÁCIÓS (TEHETSÉGEK KIBONTAKOZTATÁSA),
KOCKÁZATKEZELŐ KOMPETENCIÁK, EGYÜTTMŰKÖDÉS, REZILIENCIA, KOMMUNIKÁCIÓ, ÉRZELMI INTELLIGENCIA ÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÁS, A HIT, HAGYOMÁNYOK, ÉRTÉKEK MEGŐRZÉSE.

Vissza szeretnénk hozni a házasságba vetett hitet, a házasság értékét és szentségét, ezért szükségesnek látjuk a fiatalok felkészítését a házasságra, önismerettel, emberismerettel, megküzdési stratégiák átadásával, hogy a kapcsolatukat és a házasságot is jövőképessé tudják tenni.

Vissza szeretnénk állítani a család, mint a legfontosabb közösség értékét. A ma divatos individuum-fejlesztés és egyéni boldogságkeresés helyett legyen fontosabb a család, mint szentség és mint a jövő alapja. Mert az egyén kizárólag egy közösségen belül értelmezhető.

Generációk közötti távolság értékké alakítása, hogy a fiatal tisztelje az idősebb tapasztalatát, az idősebb pedig értékes mederbe terelje a fiatal innovációs képességét és kreatív gondolkodását, életével, szakmai és emberi értékeivel motiválni tudja őket.

Szeretnénk a nőket segíteni, mert nekik kell tartani a családi tűzhelyet, miközben lavíroznak a különböző szerepeik között – és ez ma egy lelkiismeretesen dolgozó nőnek nehéz. Szeretnénk támogatni a fiatal lányokat is, mert – tisztelet a kivételeknek – a családok szétesése és a nők szerepvesztése miatti jó példa hiánya irányvesztettséghez vezet.

A bántalmazottakat is felkaroljuk, hiszen sokkal többen vannak, mint gondolnánk. Másrészt sajnos különösen sokan lettek a koronavírus alatt is. Ők is áldozatok. Köztük van nő, férfi is, és nagyon sok gyermek.

Általánosan:

AZ ALAPOKTÓL A TUDATOS ÉLETIG ÉS A TUDATOS SZOLGÁLATIG

Boldog, harmónikus, békés szeretetben élő, egészséges és példamutató párkapcsolatok, családok születése és megtartása;

Érték- teremtés;

Szervezetek, kis közösségek, családok emberi és szakmai segítése;

Hagyományőrzés, értékek ápolása;

Az egyéni és a közösségi kultúrák összekapcsolása;

A jövőteremtés a hagyományok megtartásával és a hit által valósuljon meg.

Konkrét, mégis hétköznapi problémák feltárása, megoldás-orientált gondolkodás;

Mindennapos, emberi kommunikációs problémák megoldása, valamint hosszan tartó, erős kapcsolatok, közösségek építése, egyéni és csoportos fejlesztések;

Generációk közötti hídépítés;

A hátrányos helyzetűek és az egészségesek közötti hídépítés.

A virtuális élet helyett a tudatos, értékteremtő és hasznos életre valóvá nevelés, valamint a tehetségek és a kreativitás kibontakozása;

A példamutatóvá váló életre segítés, erős hitűvé és hitelessé nevelés;

A felelős szolgálatra nevelés;

A szociális (soft) készségek fejlesztése;

Munkahelyi közösségteremtés;

A közszféra és a multinacionális szervezetek közötti hídépítés;

Képzésben gondolkodó csoportok segítése.