Nemzedékeken Át Alapítvány

“A munka a láthatóvá tett szeretet.”

Kahlil Gibran, The Prophet

Miről is szól a mi munkánk, a mi szeretetünk?

Küldetésünk

AZ ALAPOKTÓL A TUDATOS ÉLETIG ÉS A TUDATOS SZOLGÁLATIG

Mindannyian elhivatottak, szolgálatra készek vagyunk. Arra, hogy tegyünk valami jót. Arra, hogy értéket teremtsünk, hogy építsük a jövőt. Arra, hogy hasznosak legyünk és arra, hogy – lehetőségünkhöz mérten – erre az útra tereljünk másokat is, különösen a gyerekeket. Arra, hogy példát mutassunk, nem azért, hogy mi hagyjunk nyomot, hanem azért, hogy sok nyom járjon a jóság, az igazság, a szépség és a tisztelet útján. Szeretettel: az elnök és a tagok.

Böjte Csaba testvér videóüzenete

Intézményeink

A három intézményben három tevékenység fonódik össze. A közös nevező a külső és belső kapcsolatok kiegyensúlyo- zottabbá, békésebbé, szeretet- teljesebbé tételében való segítség.

Mert mindennek az alapja a kapcsolat. Kapcsolat Istennel, önmagunkkal, az embertársainkkal és a világgal. Hisszük és tudjuk, hogy ahogy a konfliktusok, úgy a béke is tud terjedni – és ezért mi a tudásunkat, tapasztalatunkat, szándékunkat tesszük bele minden munkálkodásunkba – a boldog jövő érdekében.

„ Értékváltásokkal és -válságokkal terhelt korunkban mérhetetlenül nagy szükség van olyan kezdeményezésekre, amelyek révén az alkotó és szeretni tudó emberek gyógyírt tudnak kínálni embertársaiknak a mindennapokat átható közöny, tehetetlenségérzés, kedvtelenség, kiábrándultság és félelem ellen. Az ilyen kezdeményezések elindítói küldetésként élhetik meg például azt, hogy erőt és hitet adjanak a tehetségeknek, életkedvet és bátorságot öntsenek az elesettekbe, lelki hidat verjenek az egymástól távolodó nemzedékek közé, védelmet nyújtsanak a védteleneknek, vagy csak segítsenek megtalálni az élet útvesztőiben eltévedtek számára a helyes irányt. Ez a támogatásra, útmutatásra várók problémáinak megértéséből fakadó küldetéstudat vezérli egy különlegesen gazdag program megvalósításában a Nemzedékeken Át Alapítvány alapítóját és kurátorait, akik egytől egyig az embertársaik megsegítését valódi hivatásként megélő, komoly szakmai tapasztalatokkal és tudással rendelkező, hiteles szakemberek. Az Alapítvány fontos és régóta várt árnyalat a hazai civil szervezetek sokszínű palettáján. Összefogásra és együttgondolkodásra sarkallhatja mindazokat, aki tenni akarnak és tudnak is azért, hogy egy kicsit jobb hely legyen ez a világ, amiben élünk. “

Prof. Dr. Szécsi Gábor
dékán, tanszékvezető egyetemi tanár

Célunk

Egyének és csoportok - főként a fiatalok - (szellemi, pszichés, és fizikai szinten is) egészséges családi életre való felkészítése és képzése.

A nők minden nemű támogatása, képzése – különös tekintettel a mindennapi szerepekben való tudatos helytállásra, a fizikai, mentális és szellemi egészségre.

Mentálisan és szexuálisan bántalmazott nők és gyermekeik biztonságos elhelyezése, többrétű rehabilitációja, majd integrációja.

Tevékenységeink

Ugyan van közös nevezője a három fő tevékenységnek, mégis mindhárom nagyon sokban el is tér egymástól.

Egyenként is rendkívül összetett,  sokrétű, összefüggően felépített képzésről, és egyéb tevékenységekről van szó. Sajnos a teljes programot és struktúrát nem tehetjük nyitottá, de reméljük, így is látszik, hogy mennyi mindenre gondoltunk, milyen komolyan vesszük, és hogy mennyi mindenre igyekszünk odafigyelni – sokakkal együttműködve.

Rólunk

Mert mindannyiunk küldetése, hivatása a segítés és a szolgálat – akárkiről, vagy akárhány évesről van is szó. Mert hiszünk a gyerekekben, a közösségekben, a tanulásban, a fejlődésben, a megoldásokban és a jövőben. 

Minden pillanatunkban igyekszünk tisztán létezni, és a legjobb tudásunkat a Szeretet szolgálatába állítani.